...

Drukservice Impressa drukt groener

Drukservice Impressa heeft het dak vol zonnepanelen gelegd, zodat meer dan 750 panelen  de drukkerij overdag van een groot deel van haar electriciteitsverbruik voorzien.

Ook Drukservice Impressa is op zoek naar haar eigen bron aan immer aanwezige, dus duurzame, groene energie. Op 2.600 m2 legden ze een groot zonnepark van 754 panelen en een maximum vermogen van 283 kWp. Op de achtergrond van de foto ziet men in de verte ook de windmolens aan het Albertkanaal waar een deel van hun andere duurzame energie onrechtstreeks gesourced wordt.

De eigen zonne-installatie voorziet de drukkerij van een belangrijk deel van haar jaarverbruik en bovendien injecteert Impressa nog eens 2/7e van deze opbrengst op het net (in het weekend schijnt immers ook de zon ). Hiermee komen ze weer een stapje dichter bij hun ambitie om meer duurzaam en meer CO2-neutraal te kunnen produceren. Liefst ruim voor 2030 wil Drukservice Impressa hierin de volle 100% gaan scoren.


Meer energie-efficiënte machines, elektrificatie van het wagenpark en eisen daaromtrent naar leveranciers en transporteurs toe, passen verder in dit ambitieuse plan. Ook reductie van afvalstromen, vergroenen woon-werk verkeer en recycleerbaarheid spelen mee in dit project wat de inspirerende naam ‘Kingfisher’ kreeg, genaamd naar het zo kleurrijke doch immer zeldzamer ijsvogeltje